Kas mes esame

Fortis Solutions – tai aukštos kvalifikacijos vadybos ekspertų komanda, padedanti verslams sklandžiai transformuotis jiems augant ir plečiant savo veiklas. Vertiname verslo strategijų ir procesų efektyvumą, kompetencijų ir procesų brandos lygį, surandame “butelio kakliukus” bei padedame juos šalinti ar mažinti jų įtaką veiklos efektyvumui. Taikome pažangius vadybos metodus, modifikuojame jas ir kuriame įrankius bei metodikas, atitinkančias specifinius mūsų klientų vadybinius poreikius. Kita specifinė mūsų veiklos kryptis – logistikos ir tiekimo grandinių optimizavimas, taikant SCM metodologiją ir įrankius.

Komandos  lyderis  –  verslo  konsultantas  Vygintas  Šivickas,  sertifikuotas  Europos  logistų asociacijos  (ELA)  ESLog lygyje,  turintis  daugiau  nei  12.000  val.  konsultavimo patirties vadybos klausimais, bei vykdęs dešimtis individualių projektų įmonių viduje.

Smulkaus ir vidutinio dydžio verslams (gamybinėms,  prekybinėms  ir  paslaugų įmonėms) padedame pertvarkyti savo strategijas bei procesus pilname konsultacinių paslaugų spektre, o stambesniuose versluose atliekame atskirų funkcinių sričių tobulinimo paslaugas. Ugdome personalą (vykdome mokymus).

Savo darbu siekiame teigiamai įtakoti įmonių veiklos efektyvumą ir tiekimo (vertės kūrimo) grandinių rezultatyvumą, didinti jų sukuriamą pridėtinę vertę.

VYGINTAS ŠIVICKAS

Ką mes veikiame

Savo veiklą skaidome į dvi dalis:

  • Mokomoji veikla, kuri susideda iš atvirųjų, bei vidinių seminarų.
  • Verslo konsultavimo projektai – nuo veiklos vertinimo ir pokyčių planavimo bei inicijavimo vienoje ar keliose verslo funkcinėse srityse (pvz., sandėlių ūkio optimizavimo, biudžetavimo, atsargų ir pinigų srautų valdymo procesų tobulinimo bei automatizavimo) iki atskiros įmonės ar jų grupės pokyčių planavimo (ar pilno ciklo valdymo) ir tiekimo grandinių optimizavimo projektų.

Konsultuodami  bei  mokydami  savo  klientus,  intensyviai  naudojame  pažangių vadybos  filosofijų  (TOC,  LEAN,  Six  Sigma, SCM, BSC) įrankių rinkinius  bei  metodus. Įvertindami  nuolatos  didėjančią  verslo  aplinkos  dinamiką  bei  ribotus klientų  išteklius, konsultacinius projektus  valdomepagal Agile metodiką.  Tai  leidžia  mūsų  klientams  džiaugtis greitesniais pokyčių rezultatais bei nepereikvoti projektams skirtų lėšų.

Organizuodami  kompleksinius  mokymus  ir  vykdydami  stambesnius  konsultacinius projektus ,  į  savo  darbinę  grupę  pasitelkiame geriausius  savo  srities  ekspertus.  Mes   tikime,  jog  reali  vertė  vartotojui,  investuotojams  ir įmonių darbuotojams sukuriama tik tuomet, kai įmonėse pokyčiai vykdomi kompleksiškai ir tai atlieka  geriausi  savo  sričių  specialistai,  vadovaudamiesi  suderinamomis  tarpusavyje  bendražmogiškomis vertybėmis, verslo filosofijomis bei metodais.

Gaukite greitus ir kokybiškus
atsakymus į verslo tobulinimo, plėtros, efektyvumo,
našumo didinimo ir pokyčių valdymo klausimus ar
informaciją apie mūsų seminarus

"Susistemintos žinios, pateiktos logiškai ir profesionaliai tapo vertinga patirtimi, įgyta per ribotą laiką."

− Egidijus Kazlauskis „SBA“ baldų kompanija (Tiekimo grandinių vadyba ir moderni logistika)

"Tikrai patiko seminaras, gavau daug naudingų patarimų ir minčių."

− Julius Kaminskas UAB „Baltled" (Atsargų valdymas modernioje įmonėje)

"Daug naudingos informacijos, daug konkrečių, o ne teorinių pavyzdžių."

− Indrė Ivinskienė UAB „Mantinga“ (Atsargų valdymas modernioje įmonėje)

"Puikus seminaras! Matosi lektoriaus meilė savo dalykui, platus žinių spektras, gebėjimas sudominti."

− Rasa Ramanauskaitė UAB „Fazer Lietuva“ (Tiekimo grandinių vadyba ir moderni logistika)

"Daug naudingos informacijos, daug konkrečių, o ne teorinių pavyzdžių."

− Daina Vaitkienė UAB „Mantinga" (Atsargų valdymas modernioje įmonėje)