Kas mes esame

Fortis Solutions – tai aukštos kvalifikacijos vadybos ekspertų komanda, ieškanti, kurianti, bei diegianti sprendimus, susijusius su logistikos ir tiekimo grandinių optimizavimu. Mūsų esminė kompetencija yra pažangių vadybos metodų pritaikymas verslams, fokusuojantis į jų tiekimo grandinių ir logistikos vadybą.

Komandos  lyderis  –  verslo  konsultantas  Vygintas  Šivickas,  sertifikuotas  Europos  logistų asociacijos  (ELA)  ESLog lygyje,  turintis  daugiau  nei  8000  val.  konsultavimo patirties vadybos klausimais, bei vykdęs dešimtis individualių projektų įmonių viduje.

Racionalius  sprendimus  randame  įvairaus  dydžio  gamybinėms,  prekybinėms  ir  paslaugų įmonėms. Savo darbu siekiame teigiamai įtakoti visos tiekimo grandinės (nuo žaliavų tiekėjų iki vartotojų) rezultatyvumą ir didinti sukuriamą pridėtinę vertę.

VYGINTAS ŠIVICKAS

Ką mes veikiame

Savo veiklą skaidome į dvi dalis:

  • Mokomoji veikla, kuri susideda iš atvirųjų, bei vidinių seminarų.
  • Individualių sprendimų radimas ir diegimas. Tai individualios konsultacijos organizacijų viduje – nuo sandėlių ūkio optimizavimo, prekių (atsargų) ir pinigų srautų valdymo procesų diegimo bei automatizavimo iki įmonių pokyčių pilno ciklo valdymo ir tiekimo grandinių optimizavimo projektų.

Konsultuodami  bei  mokydami  savo  klientus,  intensyviai  naudojame  SCM ir  kitų  pažangių vadybos  filosofijų  (TOC,  LEAN,  Six  Sigma) įrankių rinkinius  bei  metodus.Įvertindami  nuolatos  didėjančią  verslo  aplinkos  dinamiką  bei  ribotus klientų  išteklius, projektus  valdome,  vadovaudamiesi  Agile metodais.  Tai  leidžia  mūsų  klientams  džiaugtis greitesniais pokyčių rezultatais bei nepereikvoti projektams skirtų lėšų.

Organizuodami  kompleksinius  mokymus  ar  vykdydami  stambius  projektus  įmonių  viduje (peržengiančius  tiekimo  grandinių  vadybos  ribas),  į  savo  darbinę  grupę  pasitelkiame geriausius  savo  srities  ekspertus.  Mes   tikime,  jog  reali  vertė  vartotojui,  investuotojams  ir įmonių darbuotojams sukuriama tik tuomet, kai įmonėse pokyčiai vykdomi kompleksiškai ir tai atlieka  geriausi  savo  sričių  specialistai,  vadovaudamiesi  suderinamomis  tarpusavyje  verslo filosofijomis bei metodais.

Gaukite greitus atsakymus į
Jums aktualius tiekimo grandinių vadybos
ir logistikos klausimus bei informaciją apie mūsų seminarus

"Susistemintos žinios, pateiktos logiškai ir profesionaliai tapo vertinga patirtimi, įgyta per ribotą laiką."

− Egidijus Kazlauskis „SBA“ baldų kompanija (Tiekimo grandinių vadyba ir moderni logistika)

"Tikrai patiko seminaras, gavau daug naudingų patarimų ir minčių."

− Julius Kaminskas UAB „Baltled" (Atsargų valdymas modernioje įmonėje)

"Daug naudingos informacijos, daug konkrečių, o ne teorinių pavyzdžių."

− Indrė Ivinskienė UAB „Mantinga“ (Atsargų valdymas modernioje įmonėje)

"Puikus seminaras! Matosi lektoriaus meilė savo dalykui, platus žinių spektras, gebėjimas sudominti."

− Rasa Ramanauskaitė UAB „Fazer Lietuva“ (Tiekimo grandinių vadyba ir moderni logistika)

"Daug naudingos informacijos, daug konkrečių, o ne teorinių pavyzdžių."

− Daina Vaitkienė UAB „Mantinga" (Atsargų valdymas modernioje įmonėje)