Mažų ir vidutinių įmonių efektyvumo kėlimas ir vystymas | Fortis-solutions.com

Mažų ir vidutinių įmonių veiklos vertinimas ir tobulinimas

 • Verslo finansinio efektyvumo vertinimas, “butelio kakliukų” paieška, pokyčių planavimas

 • Verslo strategijų kūrimas ar jų efektyvumo vertinimas, pokyčių planavimas ir inicijavimas

 • Planavimo procesų projektavimas ar jų efektyvumo vertinimas bei jų tobulinimas

 • Įmonės ruošimas plėtrai, verslo pardavimui, savininkų atsitraukimui nuo verslo

 • Lydėjimas pokyčių eigoje (stebėjimas, koordinavimas, konsultavimas, laikinų vadovų nuoma)

 • Viešųjų ir vidinių mokymų organizavimas

Funkcinė logistikos optimizacija stambiam verslui | Fortis-solutions.com

Atskirų funkcinių sričių veiklos tobulinimas vidutiniam ir  stambiam verslui

 • Pirkimų (tiekimo), atsargų ir sandėlių valdymo strategijų efektyvumo ir procesų vadybinės brandos  vertinimai

 • Tiekimo grandinės procesų ir strategijų efektyvumo vertinimai

 • Integruoto srautų valdymo (planavimo, biudžetavimo) procesų efektyvumo vertinimai

 • Gamybos ir paslaugų valdymo strategijų efektyvumo ir procesų vadybinės brandos  vertinimai
 • Pokyčių planavimas, inicijavimas ir lydėjimas jų įgyvendinimo metu

 • Logistikos personalo mokymai

Konsultacijų metodologija | Fortis-solutions.com

Konsultacijų metodologija

Padedame vadovams ir savininkams įsivertinti vadybos kokybę, technologijas, automatizavimo poreikį bei tobulinimo ar/ir plėtros galimybes, suplanuoti, inicijuoti pokyčius, nukreiptus į efektyvumo ir našumo didinimą, įvairius strateginio pobūdžio pokyčius.

Padedame įmonėms keisti “stumiančio” tipo strategijas bei procesus į “traukiančias”.  Konsultuojame dėl tinkamų įmonei IT sprendimų parinkimo. Naudojame savo veikloje skirtingų vadybos koncepcijų arsenalą (įrankius, metodikas):

 • Tiekimo grandinių valdymas (SCM)

 • LEAN, Six Sigma

 • Apribojimų teorija (TOC)

Projektų valdyme naudojame Agile metodologiją, orientuodamiesi į sparčiai augančią aplinkos dinamiką.

Kaip tai darome | Fortis-solutions.com

Kaip tai darome?

Vidinių konsultacijų organizavimas apima šiuos etapus:

 • Atliekame esamos situacijos analizę: verslo vidinės ir išorinės aplinkos, strategijų ir finansinio efektyvumo, vertės kūrimo grandinės ir esminių vadybos procesų brandos lygio vertinimą, tiriame vidinį klimatą organizacijoje

 • Atliekame darbuotojų įgūdžių vertinimą

 • Išskiriame stipriąsias ir silpnąsias įmonės sritis ir kompetencijas

 • Nustatome efektyvumo ir/ar našumo didinimo tarpinius tikslus

 • Diegiame konkrečius vadybos įrankius, rutinines procedūras (vadovus mokome efektyviai dirbti)

 • Kartu su klientu siekiame išsikeltų tikslų

 • Ieškome tolimesnių efektyvumo didinimo galimybių, padedame suplanuoti plėtrą

Registruotis susitikimui

Gaukite greitus atsakymus į
Jums aktualius vadybos klausimus
bei informaciją apie mūsų seminarus